Catxés amagats en coordenades irracionals trobats

El nombre irracional és aquell que no es pot expressar com a una fracció a/b, on a i b són nombres naturals. Tanmateix, és també irracional, buscar coordenades que satisfacin aquesta condició, ja que tot i el nombre de decimals que triï, puc trobar un nombre irracional suficientment proper. És per això que només en tinc en compte uns quants, els "famosos".

Irracional tinguts en compte: φ, π, e, √2, cos45, ln2, τ

Fins a 5 decimals

Cap o les coordenades finals són privades

Fins a 4 decimals (+/- 0.0001)

Núm. Data GCCode Nom Tipus D/T Mida Owner Coordenades Irracional
408 2014-06-09 GC4X2KN VENT #15 1.0/2.0 Micro crtn i nastrud N 41.1415 E 1.2353 π
509 2014-09-26 GC49G5Z find me if you can 2.5/2.0 Micro Gismo1982 N 54.3495 E 10.1417 π
835 2016-03-26 GC61T3C A L'UET #10# 2.0/2.0 Micro SIPE 78 N 40.5895 E 0.707 cos45
1438 2019-08-23 GC7ERAQ Sedimentstrukturen am Ostseestrand 2.0/1.5 Other Azra3l N 54.1416 E 13.6289 π

Coordenades irracionals visitades

Parcials

Totals