Genera cercle

Assumint una esfera perfecta i un radi de la Terra de 6378137 metres (segons https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System).

DDD.DDDD DD MM.MMM
Latitud: º N S º '
Longitud: º E W º '
Radi (metres)

Coordenades irracionals

Latitud
Longitud
Irracionals Pi π , Phi φ, e , √2 , cos 45 , Tau τ (π/2) , ln 2 , C10 , Copeland-Erdős
Arrels Base: Mínim: Màxim:
Logaritmes Base: Mínim: Màxim:

Juggernaut Achievment Geohashing

Latitud casa Longitud casa
Latitud hash Longitud hash

Retro Geohashing

Retrohashing amb dades de data.geohashing.info, des de 1928-10-01, fins a 2008-05-25. Després d'això entra en vigor la norma W30.
Latitud max.Lat
Data inici
Retrohashes palindròmics
min.Lon max.Lon
Longitud
Min.Lat

Data final

Retrohashes irracionals

Coordenades palindròmiques

DegDec (5 decimals) MinDec (3 decimals) MinSec (1 decimal) Tots els anteriors Cap
Latitud
Longitud